"Kuran-ı Kerim' in sırrı Fatiha' da, Fatiha'nın sırrı "B"esmele de, "B"esmele' nin sırrı da başında ki "B" harfindedir." Hz. Ali (k.v.)

B sırrı

Ezan

Günde 5 vakit işittiğimiz! Sözler. Ama biz bu sözleri ne kadar anlıyoruz? Ne denilmek isteniyor?

Tekrar

Arapça

Okunuş

4x

الله اكبر

Allahu Ekber

2x

اشهد ان لا اله الا الله

Eşhedü ella ilahe illallah

2x

اشهد ان محمدا رسول الله

Eşhedü enne Muhammeden resulullah

2x

حي على الصلاة

Hayya ale-salah

2x

حي على الفلاح

Hayya alel-felah

2x

*الصلاة خير من النوم

As-salatu hayrun mine'n nevm*

2x

الله اكبر

Allahu Ekber

1x

لا اله الا الله

La ilahe illallah

Allahu Ekber

Bu kısmını AllahHuEkber ne demektir?yazımız da açıklamaya çalışmıştık. Bu yazımıza bakabilirsiniz.

Eşhedü ella ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden resulullahkelime-i şahadettir. Yani şahitlik ettiğimizi onayladığımız bir cümledir. Ama neye?

Şahadet’tin kelime manası şahitlik etmek demektir.

Eşhedü ella ilahe illallah

Şahitlik ederim ki, ilah ( ya da ilahlık kavramı) yoktur. Yalnız Allah.

Eşhedü enne Muhammeden resulullah

Şahitlik ederim ki, Muhammet Allah’ın Resuldür.

Kuran-ı kerim de ya da arapça da peygamber kelimesi geçmez. Bunun yerine nebi ve resül diye yerine göre kullanılan iki kelime kullanılmıştır. Resüllük, Hz. Muhammed ile son bulmuş bir mertebedir. Resüller din adını verdiğimiz içinde yaşadığımız sistemin kurallarını anlatan ve sistem için de ki tehlikelerden nasıl korunacağımızı anlatan insanlardır. Yani farz adı altında ki ibadetleri tavsiye eden kişilerdir. Nebiler ise tüm hatları resüller tarafından çizilmiş çerçeve içerisinde bazı tavsiyeler de bulunan kişilerdir ve insanlık var olduğu sürece dünya üzerinde nebiler olmaya devam edecektir.

Bura da Hz. Muhammed’ in resüllük mertebesine işaret edilmektedir. Nebilik mertebesine değil…

Hayya ale-salah

Haydi namaza.

Eğer bu şahitliğiniz de doğruysanız. Yalancı şahitlik etmiyorsanız! Haydi, namazı yaşamaya.

Hayya alel-felah

Haydi, feraha ermeye, kurtuluşa.

Namazı yaşamanın sonucunda beden, toplumun değer yargıları ve benliğimizin esaretinden kurtulmaya.

 As-salatu hayrun mine'n nevm*

Namaz uykudan hayırlıdır.

Bu kısım bir gün Hz. Muhammed’ in sabah namazına uyanamaması sonucu Abdullah bin Zeyd’ in onu uyandırmak için ezana eklediği ve sonrasında da yalnızca sabah ezanı ile okunan bölümdür.

Allahu Ekber

Bu kısmını AllahHuEkber ne demektir?Yazımız da açıklamaya çalışmıştık. Bu yazımıza bakabilirsiniz.

La ilahe illallah

İlah ( ya da ilahlık kavramı) yoktur. Yalnız Allah.


Diğer YazılarBu site Burak' ın kişisel sitesidir.
FİYSEBİLİLLAH
(KARŞILIK BEKLEMEDEN, YANLIZ İSMİ ALLAH OLAN İÇİN)
Allah hazmıyla kolaylaştırmış olsun.

iletisim @ bsirri.com