"Kuran-ı Kerim' in sırrı Fatiha' da, Fatiha'nın sırrı "B"esmele de, "B"esmele' nin sırrı da başında ki "B" harfindedir." Hz. Ali (k.v.)

B sırrı

İslamda Kadın

Bu yazı da bazı şeylere cevap vermek yerine değişik bir açıdan bakmaya çalıştık. Cevaptan çok soru ağırlıklı oldu :)

Erkek ve kadın ayırımı, İslamın ve Kuran-ı kerimin hakkı ile değerlendirilememesinin ve yaşanılamamasının sebidir. Cennetten kovulmanın sebebidir bu iki birimin bir arada olması. Kimileri derki cenneten kovulmaya kadın sebep oldu kimileri derki yılan vs vs... Bizde! deriz ki ortada bir hata var ise %50 %50 dir. Çünkü siz hiç aklı başında bir hırsızın “ hakim bey ben falanca adamın cüzdanını çalmadım. Suçlu elimdir. ” dediğini duydunuz mu? Erkek ve dişi birbirinde ayrılamaz, bölünmez, parçalara ayrılamaz (ihlas süresi) bir bütündür. Bir kabahat varsa yarı yarıya, bir mükafat varsa yarı yarıyadır...

Bu konuyu dallandırıracak olursak! Onlarca, yüzlerce konu daha açılır ama bizim varmak istediğimiz nokta; İslamda kadın ve erkeğe kalıplaşmış açıklamaların dışında başla bir pencereden bakmaya çalışmak. Umulur ki bu açıklamalar ( insanların beyinlerinde ki ) bir takım kalıpları ve zincirleri kırabilir. “ Evet böyle bir pencereden de (bakış açısından da) bakılabiliyormuş ” diyebilirler...

Kuran-ı Kerim’ de içinde kadın kelimesi geçen tüm ayet ve süreler aşağıda kaynak olarak verilen siteden alınmıştır.

Kaynak ( http://www.kurandaara.com/?act=ara&keyword=kad%C4%B1n&meal=1&sure_no=&go.x=34&go.y=10&page=1 )

Dünyada ki yaşama şartları açısından erkeğin ve kadının kendi alanlarında birbirlerine üstünlükleri ve zayıflıkları olsa da. Zahiri açıdan bakıldığında Kuran-ı Kerimde en büyük nimetlerden birisi olan cenneti yaşamak konusuda kadın ve erkek ayrımı yapılmadığı bir çok ayette mevcuttur. Örnek olarak aşağıdaki süreleri verebiliriz.

Nisa (124)

Mü'min olarak, erkek veya kadın, her kim salih ameller işlerse, işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar.

Al-i İmran (195)

Rableri onlara şu karşılığı verdi: "Ben, erkek olsun, kadın olsun, sizden hiçbir çalışanın amelini zayi etmeyeceğim. Sizler birbirinizdensiniz. Hicret edenler, yurtlarından çıkarılanlar, yolumda eziyet görenler, savaşanlar ve öldürülenlerin de andolsun, günahlarını elbette örteceğim. Allah katından bir mükafat olmak üzere, onları içinden ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Mükafatın en güzeli Allah katındadır."

Kısacası Kuran-ı Kerimin hitap edişi açısında erkek yada kadın ayrımı yoktur. Kadınlar 3 vakit namaz kılacak, erkekler 5 diye bişi yok, yada diğer farz adı altında yapılan amellerde böyle bir ayrım söz konusu değil. Kadının (dişinin) yapısı gereği ona bazı istinalar tanınmış olsada, erkek ne yapıyorsa kadında aynısını aynı adette yapmakla mükellef.

Burada biraz beyin fırtınası yapıp, sorular soralım. Meleklerin neden cinsiyeti yoktur? Her penisi olan erkek midir? Erkeklik yada kadınlık bedensel cinsiyetle mi alakalıdır? Neden sadece cinlerde ve insanlarda böyle bir ayrım yapılmıştır? Kuran-ı Kerim neden dişi ve erkek ayrımı olan birimlere hitab eder? Hz. Adem (erkek) cenneti yaşarken neden bir dişiye ihtiyaç duydu? Bunun sonucu neden kovuldu? Neden bu dişi ondan bir parça olarak yaratıldı?

Soru çok : ) Cevaplamaya bilebileceklerimizden başlayalım. Gerisinin cevabını Allah’ tan talep edelim.

Melekleri zahiri bir şekilde kavramak mümkün değildir.İnsan! özü itibariyle zahiri bir yaradılışta olmadığı için ve melek denilen birimden daha üstündür. İnsan özü itibariyle yardılmışların en hayırlısı olduğu için de melekler insana secde etmiştir (üstünlüğünü kabul etmiştir). Melek gibi batın olanın da cinsiyeti olmaz. Dolayısı ile insan denilen birimin de cinsiyeti olmaz. Mesela düşünce denilen yapının cinsiyeti yoktur ama düşünce yolu ile suretlenenin cinsiyeti vardır... Aksi bir düşünce tarzı ile ihlas süresinde açıklanan yapı parçalara bölünür. Bir iki yapılmış olur ve şirke düşülür. Hz. Ali’ nin dediği gibi “Nokta bir'di cahiller onu çoğalttı” hükmüne tabi oluruz ve kendi cahilliğinizi seslendiririniz.

Peki nedir bu erkeklik ve kadınlık (dişilik) meselesi. Erkeklik ve kadınlık insana derecesini yükseltmesi için cennete verilen bir ödüldür (düşünce metodusur). Ama kendisine verilen bu araçı (ödülü) cennet denilen ortamda kullanma becerisi, gücü yoktu... Cennet tek olanın yaşandığı yerde başlar ve dereceleri vardır. Oysa yükselmek için en az iki(2) basamağa ihtiyaç duyulur. Bu basamaklardan birisi erkek diğeri de kadındır(dişidir). Tabiki bu basamaklardan yukarı çıkılacağı gibi aşağıya da inilebilir! Tıpkı yokuşu çıkmaya gücü yetmeyen bir aracın gerisin geri inerek daha sonra daha hızlı bir şekilde gelip yokuşu çıkması gibi... İnsan da  derecesini daha da yükseltmek için Bi-İznihi dünya alemine intikal etti. Bu konuyu daha da açmak mümkün ama erkeklik ve dişilik konusunu bozmamak için burada kalıyoruz.

Erkeklik ve dişilik araçı nasıl kullanılıyor?

Kuran-ı Kerimin dili Arapçadır.  Arapça’da ise erkeklik ve dişilik kavramı vardır. Tıpkı Fransızcada olduğu gibi. Birimler özelliklerine göre erkeklik ve dişilik gösretirirler. Örneğin, insan ismi ile nitelenen erkek özellikleri taşır. Nefis ile nitelenen ise dişi...ve olayın özüde budur.

Yusuf (2): Biz onu, akıl erdiresiniz diye arapça bir Kur'an olarak indirdik.

Arapça ile ilgili diğer örnekler için tıklayın ( http://www.kurandaara.com/?act=ara&keyword=arap%C3%A7a&meal=1&sure_no=&go.x=0&go.y=0 )

( Kuran-ı Kerim neden Arapça indirildi ? sırf Hz. Muhammed (S.A.V) Arap ırkından olduğu için mi? : ) Allah hazmı ile kolaylaştıra... )

Burada anlatılanlarında günümüz mecazı ile anlatıldığını akıldan çıkartmayalım. Mecazda takılıp kalmadan değerlendirmeye çalışalım. Bu yazılanlar Burak ismi altında açığa çıkanlardır kimseyi bağlamaz. Biz bir rüya gördük anlatmaya çalıştık. Allah hazmı ile kolaylaştırsın. Hz. Muhammed ve ehlibeytinden Allah razı olsun. Çünkü onlar olmasa bizler şu anda bu kelamı edemiyor olurdur. Bildiklerimiz onların gösterdiği kadardır. Bir kusur varsa bizimdir onların değil. Haddimizi aştıysak bağışlanmayı dileriz. Biliyoruz ki günahkar ve aciziz.. Affedilmeyi dileriz...

İçinde kadın ve erkek geçen ayetleri bir de bu pencerenden bakarak okumaya çalışınız.

Tüm ayet ve sürelere bu linkten ulaşabilirsiniz. ( http://www.kurandaara.com/?act=ara&keyword=kad%C4%B1n&meal=1&sure_no=&go.x=34&go.y=10&page=1 ) Ayrıca aşağıda bir kaç örnek mevcuttur.

Kadın yerine "nefis", erkek yerine "insan" koyarak okumaya!, düşünmeye çalışın.

Nisa (3)

Eğer, (velisi olduğunuz) yetim kızlar (ile evlenip onlar) hakkında adaletsizlik etmekten korkarsanız, (onları değil), size helâl olan (başka) kadınlardan ikişer, üçer, dörder olmak üzere nikahlayın.2 Eğer (o kadınlar arasında da) adaletli davranmayacağınızdan korkarsanız o taktirde bir tane alın veya sahip olduğunuz (cariyeler) ile yetinin. Bu, adaletten ayrılmamanız için daha uygundur.

Nisa (129)

Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, kadınlar arasında adaleti yerine getiremezsiniz. Öyle ise (birine) büsbütün gönül verip ötekini (kocası hem var, hem yok) askıda kalmış kadın gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, şüphesiz Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

En çok takılı kalınan ayet,

Nisa (34)

Erkekler, kadınların koruyup kollayıcılarıdırlar. Çünkü Allah insanların kimini kiminden üstün kılmıştır. Bir de erkekler kendi mallarından harcamakta (ve ailenin geçimini sağlamakta)dırlar. İyi kadınlar, itaatkârdırlar. Allah'ın (kendilerini) koruması sayesinde onlar da "gayb"ı korurlar. (Evlilik yükümlülüklerini reddederek) başkaldırdıklarını gördüğünüz kadınlara öğüt verin, onları yataklarında yalnız bırakın. (Bunlar fayda vermez de mecbur kalırsanız) onları (hafifçe) dövün.Eğer itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Şüphesiz Allah çok yücedir, çok büyüktür.

08 Temmuz 2009 ( İstanbul )


Diğer YazılarBu site Burak' ın kişisel sitesidir.
FİYSEBİLİLLAH
(KARŞILIK BEKLEMEDEN, YANLIZ İSMİ ALLAH OLAN İÇİN)
Allah hazmıyla kolaylaştırmış olsun.

iletisim @ bsirri.com