"Kuran-ı Kerim' in sırrı Fatiha' da, Fatiha'nın sırrı "B"esmele de, "B"esmele' nin sırrı da başında ki "B" harfindedir." Hz. Ali (k.v.)

B sırrı

'B'esmele

Bimillâhirramânirrahym
 

Râmûz’ ül Ehâdîs 842. Hadis

Bir kitap yazdığınız zaman Bimillâhirramânirrahym ile yazın. Böyle yaparsanız bütün ihtiyaçlarınız görülür. Çünkü onda Rahman Azze ve Celle’ nin rızası vardır.

Bakara süresi 6-7-8. Ayetler

Bismillah`ir Rahman`ir Rahiym

6- İnnelleziyne keferu sevâün aleyhim eenzertehüm, em lem tünzirhüm lâ yü`minun!.

7- Hatemallahu alâ kulûbihim ve alâ sem`ıhim, ve alâ ebsârıhim gışâve... Ve lehum azâbün azıym.

8- Ve minen nâsi men yekûlü, amenna B illahi ve B ilyevmil âhıri, ve ma hüm B imü`minin!

Rahman ve Rahim olan Allah ismindeki “B” sırrı ile başlarım.

6- Kesinlikle o kâfirleri -gerçekleri örterek inkâr edenleri- uyarsan da uyarmasan da iman etmezler!.

7- Allah onların şuurlarını ve algılamalarını mühürlemiş, basiretlerini perdelemiştir!. Onlar azâmetli bir azâbtadırlar.

8-  Ve insanların bir kısmı "B" harfinin işaret ettiği sır kapsamında olarak Allah`a ve yine "B" harfinin işaret ettiği sır kapsamında olarak âhirete iman ettiklerini söylerler; oysa onlar "B" harfinin sırrını anlamış olarak İMAN ETMEMİŞLERDİR.

“Cemaat ile namaz ikame edilirken imam besmelesiz direkt Fatiha’ dan başlar.”

“Kuran-ı Kerimin bazı süreleri besmele ile başlarken bazıları da başlamaz.”

"Kuran-ı Kerim' in sırrı Fatiha' da, Fatiha'nın sırrı "B"esmele de, "B"esmele' nin sırrı da başında ki "B" harfindedir." Hz. Ali (k.v.)”

Yukarıda vermiş olduğumuz hadis, Kuran-ı Kerim ve şeriat örneklerine göre B sırrı, kişinin lafazi söylemesi gereken bir şey değil YAŞAMASI gereken bir olay olduğu anlaşılır.

B sırrı kişide açılmadan kişi besmele çekemez!!, besmele çekemezse!! Fatiha’ yı oku-yamaz, Fatihayı oku-yamazsa (kuran-ı kerimin ilk süresidir) gerisini hiç oku-yamaz.

Şerî (şeriat -namaz-) örneğimizde olduğu gibi ilmi (yaşanılan) bir eserin başına yada sözün başına besmele getirmek, ilmi veren (imam) açısından bir şey değiştirmez. İlim sahibi kişi bunu yazsa da eğer bu ilmi değerlendirmeye talip kişi de B sırrı açık değilse. Kişi zaten o ilimi gereğince değerlendiremez. İlim sahibi kişinin besmelesi yalnızca anlayabilene bir hatırlatma olacaktır ki zaten anlayacak olanında bu hatırlatmaya ihtiyacı yoktur.

BESMELE ÇEKİLMEZ, HER AN YAŞANILIR.

 

Besmele nasıl yaşanılır?

(Sonra kullarımızdan ıstıfa ettik (süzüp seçtik) lerimizi Kitab’a varis kıldık...) Fatır süresi 32. ayet hükmü ile Besmelenin yaşanması kişinin çalışmasıyla alakalı bir durum olmadığı söylenmiştir. Ziya yapılan çalışmalar var olan kapasiteyi artırmak içindir. Yok olanı ise ancak ismi Allah olan var edebilir.

 

Rabbim hepimize bunu yaşamayı nasip etmiş olsun. Amin. 07.10.2007


Diğer YazılarBu site Burak' ın kişisel sitesidir.
FİYSEBİLİLLAH
(KARŞILIK BEKLEMEDEN, YANLIZ İSMİ ALLAH OLAN İÇİN)
Allah hazmıyla kolaylaştırmış olsun.

iletisim @ bsirri.com