"Kuran-ı Kerim' in sırrı Fatiha' da, Fatiha'nın sırrı "B"esmele de, "B"esmele' nin sırrı da başında ki "B" harfindedir." Hz. Ali (k.v.)

B sırrı

KUR'ÂN-I KERÎM ARAPÇA İndir

KUR'ÂN-I KERÎM'İN TAMAMI, MAKAMSIZ fakat Arapça orijinaline uygun şekilde, kelâm üslûbunca seslendirildi. Arab'ça dinlemek ve hatim yapmak isteyenler için İstanbul Cerrahpaşa Camii İmamı HASAN GÜLER tarafından okundu. Arzu edenler bu linkten tamamını indirebilir veya dinleyebilir.

İndirmek için bir dowload programı kullanabilirsiniz.

Önerilen:

1. Flash Get 3 Programını indirin.

2. Firefox web tarayıcı için "FlashGot" eklentisini indirin.

3. Aşağıda ki linklerin hepsini seçip sağ tıklayın ve "Seçilenleri FlashGot ile indir" i seçin.


http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/anlamakicinonbilgi.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/kuran-cozum-onemli-aciklama.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/kurancozumu.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/zorunlu-bir-uyari.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/elesmaulhusna.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/001_fatiha_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/002_bakara_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/003_aluimran_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/004_nisa_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/005_maide_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/006_enam_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/007_araf_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/008_enfal_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/009_tevbe_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/010_yunus_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/011_hud_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/012_yusuf_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/013_rad_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/014_ibrahiym_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/015_hicr_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/016_nahl_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/017_isra_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/018_kehf_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/019_meryem_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/020_taha_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/021_enbiya_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/022_hac_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/023_muminun_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/024_nur_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/025_furkan_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/026_suara_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/027_neml_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/028_kasas_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/029_ankebut_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/030_rum_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/031_lukman_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/032_secde_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/033_ahzab_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/034_sebe_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/035_fatir_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/036_yasiyn_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/037_saffat_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/038_sad_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/039_zumer_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/040_mumin_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/041_fussilet_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/042_sura_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/043_zuhruf_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/044_duhan_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/045_casiye_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/046_ahkaf_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/047_muhammed_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/048_feth_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/049_hucurat_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/050_kaf_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/051_zariyat_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/052_tur_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/053_necm_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/054_kamer_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/055_rahman_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/056_vakia_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/057_hadiyd_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/058_mucadele_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/059_hasr_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/060_mumtehine_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/061_saff_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/062_cumua_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/063_munafikun_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/064_tegabun_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/065_talak_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/066_tahriym_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/067_mulk_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/068_kalem_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/069_hakka_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/070_mearic_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/071_nuh_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/072_cinn_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/073_muzemmil_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/074_muddessir_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/075_kiyamet_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/076_insan_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/077_murselat_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/078_nebe_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/079_naziat_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/080_abese_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/081_tekviyr_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/082_infitar_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/083_mutaffifiyn_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/084_insikak_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/085_buruc_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/086_tarik_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/087_ala_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/088_gasiye_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/089_fecr_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/090_beled_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/091_sems_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/092_leyl_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/093_duha_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/094_insirah_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/095_tiyn_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/096_alak_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/097_kadr_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/098_beyyine_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/099_zilzal_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/100_adiyat_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/101_karia_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/102_tekasur_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/103_asr_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/104_humeze_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/105_fiyl_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/106_kureys_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/107_maun_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/108_kevser_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/109_kafirun_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/110_nasr_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/111_tebbet_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/112_ihlas_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/113_felak_hg.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/hasan-guler/114_nas_hg.mp3

Bu site Burak' ın kişisel sitesidir.
FİYSEBİLİLLAH
(KARŞILIK BEKLEMEDEN, YANLIZ İSMİ ALLAH OLAN İÇİN)
Allah hazmıyla kolaylaştırmış olsun.

iletisim @ bsirri.com