"Kuran-ı Kerim' in sırrı Fatiha' da, Fatiha'nın sırrı "B"esmele de, "B"esmele' nin sırrı da başında ki "B" harfindedir." Hz. Ali (k.v.)

B sırrı

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ İndir

İndirmek için bir dowload programı kullanabilirsiniz.

Önerilen:

Önerilen:

1. Flash Get 3 Programını indirin.

2. Firefox web tarayıcı için "FlashGot" eklentisini indirin.

3. Aşağıda ki linklerin hepsini seçip sağ tıklayın ve "Seçilenleri FlashGot ile indir" i seçin.


http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/anlamakicinonbilgi.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/kuran-cozum-onemli-aciklama.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/kurancozumu.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/zorunlu-bir-uyari.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/elesmaulhusna.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/001_fatiha_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/002_bakara_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/003_aluimran_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/004_nisa_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/005_maide_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/006_enam_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/007_araf_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/008_enfal_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/009_tevbe_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/010_yunus_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/011_hud_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/012_yusuf_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/013_rad_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/014_ibrahiym_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/015_hicr_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/016_nahl_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/017_isra_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/018_kehf_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/019_meryem_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/020_taha_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/021_enbiya_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/022_hac_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/023_muminun_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/024_nur_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/025_furkan_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/026_suara_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/027_neml_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/028_kasas_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/029_ankebut_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/030_rum_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/031_lukman_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/032_secde_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/033_ahzab_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/034_sebe_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/035_fatir_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/036_yasiyn_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/037_saffat_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/038_sad_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/039_zumer_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/040_mumin_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/041_fussilet_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/042_sura_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/043_zuhruf_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/044_duhan_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/045_casiye_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/046_ahkaf_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/047_muhammed_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/048_feth_a.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/049_hucurat_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/050_kaf_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/051_zariyat_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/052_tur_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/053_necm_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/054_kamer_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/055_rahman_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/056_vakia_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/057_hadiyd_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/058_mucadele_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/059_hasr_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/060_mumtehine_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/061_saff_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/062_cumua_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/063_munafikun_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/064_tegabun_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/065_talak_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/066_tahriym_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/067_mulk_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/068_kalem_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/069_hakka_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/070_mearic_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/071_nuh_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/072_cinn_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/073_muzemmil_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/074_muddessir_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/075_kiyamet_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/076_insan_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/077_murselat_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/078_nebe_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/079_naziat_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/080_abese_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/081_tekviyr_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/082_infitar_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/083_mutaffifiyn_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/084_insikak_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/085_buruc_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/086_tarik_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/087_ala_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/088_gasiye_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/089_fecr_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/090_beled_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/091_sems_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/092_leyl_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/093_duha_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/094_insirah_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/095_tiyn_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/096_alak_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/097_kadr_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/098_beyyine_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/099_zilzal_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/100_adiyat_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/101_karia_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/102_tekasur_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/103_asr_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/104_humeze_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/105_fiyl_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/106_kureys_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/107_maun_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/108_kevser_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/109_kafirun_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/110_nasr_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/111_tebbet_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/112_ihlas_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/113_felak_t.mp3
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses/kuran/semih-sergen/114_nas_t.mp3

Bu site Burak' ın kişisel sitesidir.
FİYSEBİLİLLAH
(KARŞILIK BEKLEMEDEN, YANLIZ İSMİ ALLAH OLAN İÇİN)
Allah hazmıyla kolaylaştırmış olsun.

iletisim @ bsirri.com